U 14 Vajza

16 Mars 2019
Vëndi: Tiranë
1 Qershor 2019
Vëndi: Kamëz
19 Maj 2018
Vëndi: Pallati Sportit Elbasan
Fitues: TIRANA
2 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati sportit "Asllan Rusi"
Fitues: PARTIZANI
19 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati sportit "Fahrie Hoti'
Fitues: Elbasani
10 Dhjetorë 2018
Shkolla "4-Dëshmorët", Tiranë