U 12 djem

23 Mars 2019
Vëndi: Pogradec
12 Maj 2019
Vëndi:Tiranë
25 Maj 2019
Vëndi: Pallati Sportit "Ramazan Njala"
1 Qershor 2019
Vëndi:Tiranë
25 Maj 2018
Vëndi: Pallati Sportit "Ramazan Njala"
Fitues: Teuta
8-25 Qershorë 2018
Vëndi: Salla: Shkolla Kuqe
Fitues: Invaders
18 Qershor 2018
Pallati soportit: "Tmorr Sinani"
Fitues: Elbasani