U 10 mix

12 Shkurt 2019
Pallati i sportit "Feti Borova", Tiranë
13 Prill 2019
Palestra shkollës "At Zef Pllumbi", Tiranë"
1 Qershorë 2018

Fitues: PARTIZANI
2 Qershorë 2018
pallati sportit "Asllan Rusi"
Fitues: GALAKTIKËT
5 Korrik 2018
Vëndi: Pallati i Sportit Durrës
Fitues: Teuta