Trajnerët

Sports Envoy!

Sports Envoy!

Federata Shqiptare e Basketbollit, ndërmjetëse dhe bashkëpunëtore në Sports Envoy, program i Ambasadës Amerikane.