Gjyqtarët

Klinika e Instruktorëve kombëtarë të FIBA-Zagreb.

Klinika e Instruktorëve kombëtarë të FIBA-Zagreb.

ERVIN KOÇI, pjesmarrës dhe përfaqësues për Shqipërinë. (22.06.2019)

“Pse dhe Si mund të bëhesh një gjyqtar basketbolli”

“Pse dhe Si mund të bëhesh një gjyqtar basketbolli”

Takim me studentët e Elbasanit, dega e Edukimit Fizik. Rekrutimi i gjyqtarëve të rinj të basketbollit. Ervin Koçi, Instruktor i gjyqtatëve prezanton “Pse dhe Si […]