“Pse dhe Si mund të bëhesh një gjyqtar basketbolli”

Takim me studentët e Elbasanit, dega e Edukimit Fizik. Rekrutimi i gjyqtarëve të rinj të basketbollit. Ervin Koçi, Instruktor i gjyqtatëve prezanton “Pse dhe Si mund të bëhesh një gjyqtar basketbolli”.