U 14 Vajza

31 Mars 2018
Vëndi: Sallat e hapura pranë ETC
Fitues: APOLONIA
19 Maj 2018
Vëndi: Pallati Sportit Elbasan
REGJISTRO EKIPIN!
19 Qershorë 2018

REGJISTRO EKIPIN!