U 12 djem

26 Maj 2018
Vëndi: Pallati Sportit Elbasan
REGJISTRO EKIPIN!
16 Qershorë 2018
Vëndi: Sallat e hapura pranë ETC
REGJISTRO EKIPIN!
22 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati i Sportit Shkodër
REGJISTRO EKIPIN!
29 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati Sportit "Dhimitraq Goga"
REGJISTRO EKIPIN!