U 12 djem

25 Maj 2018
Vëndi: Pallati Sportit "Ramazan Njala"
Fitues: Teuta
8-25 Qershorë 2018
Vëndi: Salla: Shkolla Kuqe
Fitues: Invaders
18 Qershor 2018
Pallati soportit: "Tmorr Sinani"
Fitues: Elbasani