U 12 djem

25 Maj 2018
Vëndi: Pallati Sportit "Ramazan Njala"
Fitues: Teuta
8-25 Qershorë 2018
Vëndi: Salla: Shkolla Kuqe
Fitues: Invaders
22 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati i Sportit Shkodër
REGJISTRO EKIPIN!
29 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati Sportit "Dhimitraq Goga"
REGJISTRO EKIPIN!