U 10 mix

1 Qershorë 2018

Fitues: PARTIZANI
2 Qershorë 2018
pallati sportit "Asllan Rusi"
Fitues: GALAKTIKËT
5 Korrik 2018
Vëndi: Pallati i Sportit Durrës
Fitues: Teuta