U 10 mix

1 Qershorë 2018

REGJISTRO EKIPIN!
18 Qershorë 2018
Vëndi: Pallati Sportit Elbasan
REGJISTRO EKIPIN!
2 Korrik 2018
Vëndi: Pallati i Sportit Durrës
REGJISTRO EKIPIN!