Para të rinj

1 A.B.C VALBONA 5352
2 APOLONIA 5542
3 APOLONIA 2 3538
4 BUTRINTI 2586
5 ELBASANI 3773
6 LAÇI 3126
7 LUSHNJA 4715
8 POGRADECI 3591
9 Q.M.B Tirana 4038
10 SHKODRA BASKET 3734