Para të rinj

1 A.B.C VALBONA 5342
2 APOLONIA 5537
3 APOLONIA 2 3536
4 BUTRINTI 2585
5 ELBASANI 3764
6 LAÇI 3123
7 LUSHNJA 4697
8 POGRADECI 3586
9 Q.M.B Tirana 4034
10 SHKODRA BASKET 3724