Basketbolli në shkollë

Print PDF

PROJEKT

BASKETBOLLI NE SHKOLLE

Viti shkollor 2009- 2010

Edukimi i fëmijëve nëpërmjet  basketbollit, mjet i rëndësishëm në formimin e përgjithshëm dhe shëndetësor të nxënësve të ciklit 9 vjeçar


Lexoni projektin e plote ne formatin PDF70 vjetori FSHB - Mbrëmje gala