3X3 BASKET

5 Qershorë 2018
Vëndi: Tiranë
REGJISTRO EKIPIN!
20-23 Qershorë 2018
Vëndi: Lungomare, Vlorë
REGJISTRO EKIPIN!
10-13 Korrik 2018
Vëndi: Durrës
REGJISTRO EKIPIN!
10-13 Korrik 2018
Vëndi: Shëngjin
REGJISTRO EKIPIN!
10-15 Shtatorë 2018
Vëndi: Tiranë
REGJISTRO EKIPIN!