Seminari me gjyqtarinë e tavolinës

Sot (27.9.2018) u zhvillua seminari i parë me gjyqtarinë e tavolinës ku ndër të tjera u paraqitën dhe ndryshimet më të fundit në rregulloren e FIBA.

Seminari u drejtua nga z.Ervin Koçi (Gjyqtar ndërkombëtar)